Нормативно-правовая база

Правила безпеки під час навчання в кабінетах інформатики навчальних закладів системи загальної середньої освіти (затверджено наказом Держнаглядохоронпраці України 16.03.2004 № 81) Скачать

Наказ № 128 від 20.02.2002 Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах Скачать

Завантажити Наказ Міністерства № 907 від 29.07.2011 "Про затвердження технічних специфікацій навчального комп'ютерного комплексу для кабінету інформатики, навчального комп'ютерного комплексу (мобільного) та інтерактивного комплексу (інтерактивної дошки, мультимедійного проектора) для загальноосвітніх навчальних закладів"

Наказ № 407 від 20.05.2004 Про затвердження Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів Скачать

Державний стандарт базової і повної середньої освіти Скачать

Наказ № 126 від 15.02.2007 Про внесення змін до наказу МОНУ № 363 від 11.05.2006 Скачать

Постанова № 9 від 30.12.1998 Головного державного санітарного лікаря України Державні санітарні правила та норми. "Влаштування і обладнання кабінетів комп’ютерної техніки в навчальних закладах та режим праці учнів на персональних комп’ютерах" ДСанПіН 5.5.6.009-98 Скачать

Лист №1/11-1927 від 06.05.2004 Рекомендовано МОН України Додаток № 5 до методичних рекомендації щодо облаштування і використання кабінету інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій загальноосвітніх навчальних закладів "Вміст аптечки першої допомоги". Скачать

Наказ №384 від 27.08.2010 Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів Скачать

Наказ МОНУ № 903 від 02.12.2004 «Правила використання комп’ютерних програм у навчальних закладах» Скачать