Центр интернет услуг

Адміністрація та педколектив Костянтинівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 намагалися заповнити прогалини в області ІКТ у нашому освітньому окрузі. Ми хотіли бачити наших дітей успішними, зблизити їх з новітніми досягненнями світових технологій. Бажання, прагнення, пошук нових форм навчання призвели до відкриття інтернет-класу.

Цей клас дав можливість учням округа, педагогам та батькам відчути себе учасниками багатьох науково-практичних конференцій, інших важливих заходів у галузі освіти.

На новий рівень піднялась науково-дослідницька робота з учнями. Наприклад, щорічне проведення конкурсів з комп’ютерної грамоти для населення округа, робота гуртків для молодших школярів, спецкурси «Основи Web-дизайна», «Основи Інтернета», «Основи програмування»; використання вчителями онлайнової освітньої мережі, результативна участь в історичних та екологічних конкурсах, розміщення робіт учнів на різноманітних сайтах в Інтернеті, а також участь вчителів у міжнародних програмах та конференціях.

Вивчаються матеріали та документи про модернізацію та інновації в освіті, планується значне охоплення учнів та педагогів округа новими інформаційними технологіями, укріплення МТБ, навчання кадрового складу.

За останні два-три роки особливо став збільшуватися інтерес до комп’ютерів та Інтернету. Це спостерігається і в навчальних закладах, і серед населення. Розуміння того, що сучасні інформаційні технології та телекомунікації є складовою частиною кращого майбутнього, призвело людей до пізнання і оволодіння ними.

Недостатньо купити комп’ютер та підключитися до Інтернету. Треба вміти цим користуватися як інструментом для досягнення своєї мети, чи то виготовлення якогось продукту, інтерактивне навчання або операції з інформацією. Саме це стало одним з головних мотивів створення Центра Інтернет послуг.

Центр Інтернет послуг – форма роботи, що об’єднує учнів та вчителів, а також батьків в освітньому окрузі для обміну навичками та уміннями в галузі використання інтернет-технологій

Формування загальної інформаційної культури учнів та вчителів.

Це форма роботи, в якій використовуються клубні методи. У клубі можна отримати елементарні навички роботи з комп’ютером, ознайомитися з програмовим забезпеченням у сфері навчальних та розвивальних програм. Клас володіє сучасною технікою. У нас можна попрацювати на комп’ютері, сканувати та роздрукувати текст. Це можна зробити самостійно або скористуватись послугами вчителя інформатики, а можна залишити замовлення та прийти за ним пізніше.

Напрямки роботи в межах Центру

 • Забезпечення доступу в Інтернет для учнів та вчителів шкіл.
 • Консультації по роботі в Інтернеті для учнів та вчителів.
 • Надання допомоги при наборі, скануванні та під час друку текстів.
 • Надання послуг електронної пошти.
 • Проведення консультацій по роботі з ПК.
 • Надання допомоги при пошуку інформації в мережі.
 • Проведення ігор та турнірів у мережі.
 • Позакласна робота учнів у підготовці рефератів та доповідей за індивідуальним творчим завданням.
 • Сприяння у представленні робіт учнів на міських, російських та міжнародних конкурсах.
 • Використання ресурсів Інтернету для визначення професійної орієнтації випускників.
 • Розробка та створення програмних продуктів для використання в навчальному процесі (тести, навчальні і контролюючі програми).
 • Організація випуску шкільної газети.
 • Створення мультимедійних презентацій в різноманітних напрямках.

Вчителі нашої школи сьогодні можуть використовувати інформаційні ресурси Інтернета за такими напрямками:

 • Самоосвіта для вивчення досвіду колег з інших міст України та інших країн; підготовка до тематичних семінарів та муніципальних методичних об’єднань.
 • Підготовка конспектів та методичних матеріалів за новими курсами, оновлення змісту традиційних курсів. Підготовка атестаційних матеріалів.
 • Позакласна роботаучнів при підготовці рефератів та доповідей за індивідуальними творчими завданнями. Розробка шкільних проектів.
 • Використання безпосередньо на урокахпід час самостійної роботи з документами, довідковими матеріалами, матеріалами без даних, що є у мережі методичних матеріалів, схем, таблиць, репродукцій, малюнків.
 • Тестування знань учнів за окремими предметами або розділами курсів. Це має сенс при підготовці учнів до іспитів у формі тестування.
 • Використання відкритих ресурсів дистанційного навчання для підвищення кваліфікації, індивідуальної та групової підготовки учнів.

Інтернет є одним з основних напрямків діяльності Центру. Поступово набуваємо досвіду в пошуку найрізноманітнішої інформації. Настає час писати реферати, дослідницькі роботи і починаються проблеми. Центр їх розв’язує!

Маючи добрий вихід в Інтернет та напрацьований досвід. Ми допомагаємо швидко знайти необхідний матеріал та правильно оформити роботу.

Загальними зусиллями членів клуба була розроблена шкільна сторінка. Розміщення особистої інформації в Інтернеті – сьогодні це реальність.

Ще один реальний проект Центра – випуск шкільної газети, в якій відображується життя школи, найяскравіші , цікаві події.

Є добра ідея створення мультимедійного диску «округу», куди увійдуть матеріали, що ілюструють життя школи.

Усі шкільні комп’ютери об’єднані в єдину локальну мережу. А це означає – у Центра є можливість і задача – реалізація проекту «Мережева школа».

Четвертий рік у межах роботи Центру ми співпрацюємо з ДІТМ МНТУ м. Краматорська – це недержавний міжнародний університет ІVступеня акредитації, який одним з перших в Україні впровадив дистанційну освіту і веде підготовку кадрів по болонському процесу. Багато випускників нашого освітнього округу навчається у цьому навчальному закладі.

Центр приймає участь у всіх міських заходах, змаганнях, використовується для проведення методичних об’єднань вчителів міста, надає свої послуги всім бажаючим. На базі нашого центру в 2009-2010 навчальному році був організований пункт реєстрації ЗНО абітурієнтів м. Костянтинівки, а також протягом останніх років – технічний центр з електронного оформлення документів про освіту випускників шкіл міста.

Сподіваємося, що діяльність Клуба буде змінюватися, удосконалюватися, завдяки зусиллям його членів, а якість і кількість послуг та контактів ми сподіваємося завжди збільшувати і покращувати.

Раздел сайта: