Розвиток творчого потенціалу учнів при розв'язанні задач методом алгоритмізації

Інформатизація шкільної освіти викликає певний інтерес, який виявляється до впровадження нових інформаційних технологій. Комп'ютер дає нові можливості для творчого розвитку дітей,  можливість вирішувати більш цікаві і складні завдання.

Протягом всього періоду викладання інформатики в школі (з 1995 року, тобто протягом 15 років) актуальність теми «Основи алгоритмізації та програмування» зазнала значних змін. В силу деяких обставин: наявності теоретичної бази предмета і технічного забезпечення кабінету інформатики, значущість викладання теми в період з 2003 року по 2008 рік значно знизилася. Точніше треба сказати, зменшилася кількість уроків, відведених на вивчення цієї теми в старших класах. Більша частина часу відводиться на викладання тем циклу «Інформаційні та комунікаційні технології». А по новій навчальній програмі для учнів 9-11 класів взагалі тема розглядається тільки в 11 класі. Поряд з цим анітрохи не змінилися вимоги до рівня засвоєння знань і вмінь цього розділу програми з інформатики, так як він залишається основою фундаментальних знань з предмета.

 Протягом тривалого періоду  вчителя інформатики перебували в скрутному становищі, оскільки не мали програм і підручників, а пропонувалися тільки «рекомендовані». З введенням нової комп'ютерної техніки можна було б перевагу віддати викладання комп'ютерних технологій, так як в той період це було сучасно й актуально. Але для себе я вирішив, що необхідно вишукати всі можливості, щоб викладання теми «Основи алгоритмізації та програмування» залишалося на достатньому теоретичному та практичному рівні.

Поглибленому вивченню предмета завжди супроводжувало викладання спецкурсів, курсів за вибором в 10-11 класах профільної школи, факультативів у 9 класів та гурткової роботи в 6-8 класів. Вступ до інформатики. 6-7 класи. (Автори: Морзе Н.В., Мостіпан О.І.). Прикладна математика. 8-9 класи.(Автор Рудик О.Б.). Основи програмування. 10-11 класи. (Автор Лисенко Т.І.)

Як показує досвід роботи, розділ  "Основи алгоритмізації та програмування"  є одним із найцікавіших та  найбільш розвиваючих творчий потенціал алгоритмічного мислення учнів.

Севастьянов Д.Ю.

Презентация опыта: Скачать

Раздел сайта: